Start van het project

Meer doen met minder

In de zoektocht naar oplossingen die de Nederlandse gezondheidszorg gereed maken voor de toekomst ontstaan baanbrekende initiatieven, vaak door samenwerking tussen verschillende sectoren en belanghebbenden. Zo’n initiatief is het voorstel van Neonatale Intensive Care Units (NICU), Pediatric Intensive Care Units (PICU) en Neolook die op aangeven van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn samengebracht. De gezamenlijke inspanning heeft als doel impact op de zorg te hebben met de focus op het verbeteren van patiëntenzorg voor kinderen en pasgeborenen, het verbeteren van resultaten en het bevorderen van medisch onderzoek door krachtenbundeling en datadelen.

Bundelen van Expertise en Onderzoek

De basis van dit initiatief ligt in het besef dat door de expertise en onderzoeksmogelijkheden van NICUs en PICUs samen te brengen, het potentieel voor innovatieve doorbraken in de gezondheidszorg kan worden gemaximaliseerd. Zowel NICUs als PICUs zijn cruciale afdelingen die gespecialiseerde zorg bieden aan pasgeborenen en kinderen met levensbedreigende aandoeningen. Maar het zijn ook kleine afdelingen. Door hun onderzoek activiteiten te combineren, streeft deze samenwerking naar synergieën die leiden tot nieuwe behandelingen, betere diagnostische instrumenten en verbeterde patiëntenzorg.

Gesteund door Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars, speelt een rol bij het initieren van dit initiatief. Met de focus op het stimuleren van innovatie en het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg, biedt ZN ondersteuning om het succes van deze gezamenlijke inspanning te waarborgen op landelijk niveau. Door de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, zorgverzekeraars en veldpartijen te faciliteren, fungeert ZN als een katalysator voor impactvolle veranderingen in de gezondheidszorgsector.

Innovatieagenda van Neolook

De nationale innovatieagenda van Neolook was al opgesteld van 2020 tot 2022 in samenwerking met de NICU en PICU afdelingen. Deze agenda fungeert als praktische leidraad voor om het initiatief op gang te helpen en naar een nationale infrastructuur en governance te brengen. Met de focus op het benutten van geavanceerde technologieën voor de sleutelpersonen rond het kind (ouders, zorgverleners en onderzoekers), streeft Neolook ernaar innovatieve oplossingen voor  de uitdagingen van NICU en PICU professionals. Door een cultuur van open innovatie en samenwerking te bevorderen, biedt Neolook het kader voor zorgprofessionals om de medische wetenschap concreet naar de praktijk te brengen, nieuwe werkwijzen van elkaar over te nemen en een gezamenlijke data infrastructuur op te zetten die dat bevordert.

Verbetering van Patiëntresultaten

De belangrijkste doelstelling van dit initiatief is het verbeteren van de patiëntresultaten door door waardegedreven zorg (Value Based Medicine). Door onderzoeksresultaten van NICU en PICU te bundelen, krijgen zorgprofessionals diepgaand inzicht in de meest effectieve werkwijzen, behandelingen en interventies voor kritisch zieke pasgeborenen en kinderen. Deze gedeelde kennis leidt tot gestandaardiseerde protocollen en richtlijnen die worden toegepast in verschillende afdelingen, waardoor de consistentie in de zorg wordt gewaarborgd en de patiëntresultaten worden verbeterd.

Bevordering van Medisch Onderzoek

Daarnaast streeft deze samenwerking naar vooruitgang in medisch onderzoek. Door middelen, data en expertise te bundelen, werken onderzoekers van NICUs en PICUs samen aan baanbrekende studies die de toekomst van de kindergeneeskunde vormgeven. Deze gezamenlijke onderzoeksbenadering kan ook meer financiering en steun aantrekken van zowel publieke als private sectoren, wat de voortgang van het initiatief verder stimuleert.

Tot slot

Het initiatief is een stap in de richting van de gezondheidszorg van morgen waar meer gedaan moet worden met minder. Door de krachten van verschillende belanghebbenden te bundelen en innovatie in medisch onderzoek te stimuleren, heeft deze gezamenlijke inspanning het potentieel om een impact te hebben op de patiëntenzorg en de medische praktijk. Met uiteindelijk betere resultaten voor pasgeborenen en kinderen die dringend kritieke zorg nodig hebben, ook in de nabije toekomst waarin we met elkaar meer zullen moeten doen met minder.