Betrokken partijen

Inleiding

Het landelijke initiatief van Neonatale Intensive Care Units (NICUs) en Pediatrische Intensive Care Units (PICUs) in samenwerking met Neolook krijgt steun van belangrijke spelers in de Nederlandse gezondheidszorg. Hieronder zijn N3,  Nederlandse AI Coalitie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Zilveren Kruis en VGZ. In dit artikel lichten we de rollen van deze organisaties in het initiatief toe en de impact van hun steun op de gezondheidszorg in Nederland.

We beschrijven ook de drie ecosystemen in Noord Nederland, Midden Nederland en Zuid Nederland waarmee Neolook verbonden is.

Ziekenhuisoverstijgende Samenwerking: De Rol van N3

N3 is een samenwerkingsverband van alle afdelingen Neonatologie in Nederland. Het netwerk streeft naar optimale zorg voor pasgeborenen met complexe medische behoeften. Door middel van kennisdeling, onderzoek en innovatie draagt N3 bij aan de ontwikkeling en verbetering van de zorgpraktijken in NICUs. Hun betrokkenheid bij het initiatief versterkt de gezamenlijke inspanningen om de gezondheidszorg voor pasgeborenen en kinderen te transformeren en te verbeteren vanuit een wetenschappelijk, onderzoeksgericht oogpunt.

De Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) – Leiderschap in AI technologieën voor gezondheidszorg

De Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) speelt een leidende rol in het bevorderen van de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de gezondheidszorg. Door samen te werken met het initiatief van NICUs en PICUs, zet de NLAIC zich in voor het benutten van AI-technologieën om de zorg voor pasgeborenen en kinderen met levensbedreigende aandoeningen te verbeteren. Met hun expertise in AI en datagebruik, dragen ze bij aan innovatieve oplossingen die de diagnostiek en behandeling in NICUs en PICUs kunnen transformeren.

Zorgverzekeraars Nederland – Samenbrengen van veldpartijen

ZN, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars in Nederland, speelt een cruciale rol bij het bevorderen van kwaliteitszorg en zorginnovatie in dit initiatief. Door betrokken te zijn bij het landelijke initiatief, onderstrepen ze het belang van samenwerking tussen verschillende stakeholders in de gezondheidszorg. Als belangrijke financier en regulator in de Nederlandse gezondheidszorg, biedt ZN de nodige ondersteuning en erkenning aan het initiatief, wat essentieel is voor het succes en de duurzaamheid op lange termijn.

Zilveren Kruis – Faciliteren van samenwerking en financiering

Zilveren Kruis, een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland, toont haar betrokkenheid bij het initiatief door bij te dragen aan de financiering en het faciliteren van de samenwerking tussen zorgverleners en onderzoekers. Met hun uitgebreide ervaring in de gezondheidszorgsectordragen ze bij aan het ontwikkelen van duurzame zorgmodellen en het implementeren van innovatieve zorgpraktijken voor de zorg van pasgeborenen en kinderen.

VGZ – Betrokkenheid bij kennisdeling en samenwerking

VGZ, een andere vooraanstaande zorgverzekeraar in Nederland, is actief betrokken bij het landelijke initiatief en ondersteunt het belang van kennisdeling en samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen en zorgverleners. Door middel van hun steun faciliteren ze de implementatie van best practices en het delen van kennis tussen NICUs en PICUs, die leidt tot verbeterde patiëntenzorg en betere uitkomsten.

Impact van Gecombineerde Steun

De gecombineerde steun van de Nederlandse AI Coalitie, ZN, Zilveren Kruis en VGZ heeft een aanzienlijke impact op het landelijke initiatief van NICUs, PICUs en Neolook. Door de krachten te bundelen en te focussen op innovatie en samenwerking, zal het initiatief de gezondheidszorg voor pasgeborenen en kinderen in Nederland naar nieuwe hoogten tillen. Met AI-technologieën, datadelen, financiering en samenwerking werken zorgverleners uit de dagelijkse praktijk samen aan aan betere zorgmodellen, diagnostiek en behandelingen, wat bijdraagt aan verbeterde patiëntenuitkomsten en een gezondere toekomst voor onze jongste burgers.

 

Ecosystemen in Noord, Midden en Zuid Nederland

Ecosystem Eindhoven Medical Technology Innovation Center en haar partners

Eindhoven staat bekend als een vooraanstaand MedTech Center in Nederland, en een belangrijk onderdeel hiervan is het Eindhoven Medical Technology Innovation Center (e-MTIC). Het e-MTIC is een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Philips, het Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. Dit centrum richt zich op het bevorderen van innovatie en onderzoek op het gebied van medische technologie. Door nauw samen te werken met partners uit de industrie en de gezondheidszorg, streeft e-MTIC naar de ontwikkeling van geavanceerde medische apparatuur en technologieën die de gezondheidszorg transformeren en de patiëntenzorg verbeteren.

Ecosysteem Utrecht Science Park als grootste medische campus van Nederland

Het Utrecht Science Park is de de grootste medische campus in Nederland en herbergt een aantal vooraanstaande onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen, zoals het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Hubrecht Institute. Deze campus fungeert als een broeinest van baanbrekend biomedisch onderzoek en innovatie. Met zijn sterke focus op gezondheidswetenschappen en biomedische wetenschappen, biedt het Utrecht Science Park een vruchtbare omgeving voor interdisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers en professionals uit verschillende vakgebieden. Het park speelt een belangrijke rol in het bevorderen van medisch onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en therapieën voor verschillende medische aandoeningen.

Universitair Medisch Centrum Groningen en Innovatie Ecosysteem Noord Nederland

De Universiteit van Groningen staat bekend om haar uitgebreide medische onderzoeksfaciliteiten en staat aan de spits van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Als een toonaangevende universiteit in de gezondheidswetenschappen, heeft de Universiteit van Groningen verschillende onderzoeksinstituten en samenwerkingsverbanden opgericht om de medische kennis en innovatie te bevorderen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een van de grootste en meest geavanceerde medische centra in het land en fungeert als een belangrijk knooppunt voor medisch onderzoek en gezondheidszorg. Met zijn sterke focus op translationeel onderzoek, streeft de Universiteit van Groningen ernaar om wetenschappelijke ontdekkingen om te zetten in klinische toepassingen om de patiëntenzorg te verbeteren en bij te dragen aan een gezondere samenleving.