16 afdelingen voor landelijke governance

Samenwerking van 16 NICUs en PICUs voor Landelijke Governance in juni 2023

Op 8 juni 2023 komt de laatste handtekening binnen. Alle 16 afdelingen van Neonatal Intensive Care Units (NICUs) en Pediatric Intensive Care Units (PICUs) steunen het opzetten van een landelijke governance voor het initiatief. Deze gezamenlijke inspanning heeft als doel om de samenwerking tussen alle afdelingen te versterken en het landelijke karakter van het initiatief te versterken. 

Versterking van Neonatale en Pediatrische Intensieve Zorg

De oprichting van een landelijke governance voor NICUs en PICUs is een essentiële stap in het versterken van de neonatale en pediatrische intensieve zorg in Nederland. Door alle afdelingen te betrekken bij dit initiatief, worden best practices gedeeld gedeeld en wordt een gestandaardiseerde aanpak om de zorg voor pasgeborenen en kinderen met ernstige medische aandoeningen te verbeteren.

Datadelen, juridische en ethische aspecten

De samenwerking tussen de afdelingen is van groot belang om een landelijke governance te realiseren. Door gezamenlijk beleid te ontwikkelen en activiteiten te beheren binnen het initiatief, bieden NICUs en PICUs beter op elkaar afgestemde zorg aan patiënten en hun families. Dit draagt bij aan een naadloze overgang van zorg en bevordert een efficiënte en effectieve aanpak van complexe medische vraagstukken.

Bevordering van Medisch Onderzoek

De oprichting van een landelijke governance biedt ook de mogelijkheid om gezamenlijk onderzoek te doen naar nieuwe behandelmethoden en medische innovaties. Door kennis en expertise te delen, werken NICUs en PICUs gezamenlijk aan het verbeteren van de gezondheidsresultaten van hun patiënten en het bevorderen van medische vooruitgang.

Positieve Gevolgen voor de Zorgsector

Deze samenwerking heeft ook positieve gevolgen voor de bredere zorgsector in Nederland. Een landelijke governance kan dienen als een voorbeeld van effectieve samenwerking tussen verschillende zorgafdelingen en kan als inspiratiebron dienen voor andere zorginitiatieven in het land. Het bevorderen van samenwerking en het delen van best practices kan uiteindelijk leiden tot een verbeterde zorgkwaliteit in het hele land.

Conclusie

De gezamenlijke inspanning van alle 16 NICUs en PICUs in juni 2023 is een positieve stap vooruit in de verbetering van de neonatale en pediatrische intensieve zorg in Nederland. Door gezamenlijk een landelijke governance op te zetten, bundelen  deze afdelingen hun krachten en werken samen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van pasgeborenen en kinderen. Deze landelijke samenwerking is een voorbeeld van hoe gezamenlijke inspanningen leiden tot positieve veranderingen in de zorgsector.