Updates

Award winning EarlyMoves now available for hospitals

EarlyMoves at home
EarlyMoves at home

Give it a spin!

Want to take EarlyMoves for a spin? Give it a try as part of our open clinical trial. 

Request your information package by submitting below.

You will be up and running in a few days.

 

16 afdelingen voor landelijke governance

Samenwerking van 16 NICUs en PICUs voor Landelijke Governance in juni 2023

Op 8 juni 2023 komt de laatste handtekening binnen. Alle 16 afdelingen van Neonatal Intensive Care Units (NICUs) en Pediatric Intensive Care Units (PICUs) steunen het opzetten van een landelijke governance voor het initiatief. Deze gezamenlijke inspanning heeft als doel om de samenwerking tussen alle afdelingen te versterken en het landelijke karakter van het initiatief te versterken. 

Versterking van Neonatale en Pediatrische Intensieve Zorg

De oprichting van een landelijke governance voor NICUs en PICUs is een essentiële stap in het versterken van de neonatale en pediatrische intensieve zorg in Nederland. Door alle afdelingen te betrekken bij dit initiatief, worden best practices gedeeld gedeeld en wordt een gestandaardiseerde aanpak om de zorg voor pasgeborenen en kinderen met ernstige medische aandoeningen te verbeteren.

Datadelen, juridische en ethische aspecten

De samenwerking tussen de afdelingen is van groot belang om een landelijke governance te realiseren. Door gezamenlijk beleid te ontwikkelen en activiteiten te beheren binnen het initiatief, bieden NICUs en PICUs beter op elkaar afgestemde zorg aan patiënten en hun families. Dit draagt bij aan een naadloze overgang van zorg en bevordert een efficiënte en effectieve aanpak van complexe medische vraagstukken.

Bevordering van Medisch Onderzoek

De oprichting van een landelijke governance biedt ook de mogelijkheid om gezamenlijk onderzoek te doen naar nieuwe behandelmethoden en medische innovaties. Door kennis en expertise te delen, werken NICUs en PICUs gezamenlijk aan het verbeteren van de gezondheidsresultaten van hun patiënten en het bevorderen van medische vooruitgang.

Positieve Gevolgen voor de Zorgsector

Deze samenwerking heeft ook positieve gevolgen voor de bredere zorgsector in Nederland. Een landelijke governance kan dienen als een voorbeeld van effectieve samenwerking tussen verschillende zorgafdelingen en kan als inspiratiebron dienen voor andere zorginitiatieven in het land. Het bevorderen van samenwerking en het delen van best practices kan uiteindelijk leiden tot een verbeterde zorgkwaliteit in het hele land.

Conclusie

De gezamenlijke inspanning van alle 16 NICUs en PICUs in juni 2023 is een positieve stap vooruit in de verbetering van de neonatale en pediatrische intensieve zorg in Nederland. Door gezamenlijk een landelijke governance op te zetten, bundelen  deze afdelingen hun krachten en werken samen aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van pasgeborenen en kinderen. Deze landelijke samenwerking is een voorbeeld van hoe gezamenlijke inspanningen leiden tot positieve veranderingen in de zorgsector.

Betrokken partijen

Inleiding

Het landelijke initiatief van Neonatale Intensive Care Units (NICUs) en Pediatrische Intensive Care Units (PICUs) in samenwerking met Neolook krijgt steun van belangrijke spelers in de Nederlandse gezondheidszorg. Hieronder zijn N3,  Nederlandse AI Coalitie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Zilveren Kruis en VGZ. In dit artikel lichten we de rollen van deze organisaties in het initiatief toe en de impact van hun steun op de gezondheidszorg in Nederland.

We beschrijven ook de drie ecosystemen in Noord Nederland, Midden Nederland en Zuid Nederland waarmee Neolook verbonden is.

Ziekenhuisoverstijgende Samenwerking: De Rol van N3

N3 is een samenwerkingsverband van alle afdelingen Neonatologie in Nederland. Het netwerk streeft naar optimale zorg voor pasgeborenen met complexe medische behoeften. Door middel van kennisdeling, onderzoek en innovatie draagt N3 bij aan de ontwikkeling en verbetering van de zorgpraktijken in NICUs. Hun betrokkenheid bij het initiatief versterkt de gezamenlijke inspanningen om de gezondheidszorg voor pasgeborenen en kinderen te transformeren en te verbeteren vanuit een wetenschappelijk, onderzoeksgericht oogpunt.

De Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) – Leiderschap in AI technologieën voor gezondheidszorg

De Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) speelt een leidende rol in het bevorderen van de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de gezondheidszorg. Door samen te werken met het initiatief van NICUs en PICUs, zet de NLAIC zich in voor het benutten van AI-technologieën om de zorg voor pasgeborenen en kinderen met levensbedreigende aandoeningen te verbeteren. Met hun expertise in AI en datagebruik, dragen ze bij aan innovatieve oplossingen die de diagnostiek en behandeling in NICUs en PICUs kunnen transformeren.

Zorgverzekeraars Nederland – Samenbrengen van veldpartijen

ZN, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars in Nederland, speelt een cruciale rol bij het bevorderen van kwaliteitszorg en zorginnovatie in dit initiatief. Door betrokken te zijn bij het landelijke initiatief, onderstrepen ze het belang van samenwerking tussen verschillende stakeholders in de gezondheidszorg. Als belangrijke financier en regulator in de Nederlandse gezondheidszorg, biedt ZN de nodige ondersteuning en erkenning aan het initiatief, wat essentieel is voor het succes en de duurzaamheid op lange termijn.

Zilveren Kruis – Faciliteren van samenwerking en financiering

Zilveren Kruis, een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland, toont haar betrokkenheid bij het initiatief door bij te dragen aan de financiering en het faciliteren van de samenwerking tussen zorgverleners en onderzoekers. Met hun uitgebreide ervaring in de gezondheidszorgsectordragen ze bij aan het ontwikkelen van duurzame zorgmodellen en het implementeren van innovatieve zorgpraktijken voor de zorg van pasgeborenen en kinderen.

VGZ – Betrokkenheid bij kennisdeling en samenwerking

VGZ, een andere vooraanstaande zorgverzekeraar in Nederland, is actief betrokken bij het landelijke initiatief en ondersteunt het belang van kennisdeling en samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen en zorgverleners. Door middel van hun steun faciliteren ze de implementatie van best practices en het delen van kennis tussen NICUs en PICUs, die leidt tot verbeterde patiëntenzorg en betere uitkomsten.

Impact van Gecombineerde Steun

De gecombineerde steun van de Nederlandse AI Coalitie, ZN, Zilveren Kruis en VGZ heeft een aanzienlijke impact op het landelijke initiatief van NICUs, PICUs en Neolook. Door de krachten te bundelen en te focussen op innovatie en samenwerking, zal het initiatief de gezondheidszorg voor pasgeborenen en kinderen in Nederland naar nieuwe hoogten tillen. Met AI-technologieën, datadelen, financiering en samenwerking werken zorgverleners uit de dagelijkse praktijk samen aan aan betere zorgmodellen, diagnostiek en behandelingen, wat bijdraagt aan verbeterde patiëntenuitkomsten en een gezondere toekomst voor onze jongste burgers.

 

Ecosystemen in Noord, Midden en Zuid Nederland

Ecosystem Eindhoven Medical Technology Innovation Center en haar partners

Eindhoven staat bekend als een vooraanstaand MedTech Center in Nederland, en een belangrijk onderdeel hiervan is het Eindhoven Medical Technology Innovation Center (e-MTIC). Het e-MTIC is een samenwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Philips, het Máxima Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis. Dit centrum richt zich op het bevorderen van innovatie en onderzoek op het gebied van medische technologie. Door nauw samen te werken met partners uit de industrie en de gezondheidszorg, streeft e-MTIC naar de ontwikkeling van geavanceerde medische apparatuur en technologieën die de gezondheidszorg transformeren en de patiëntenzorg verbeteren.

Ecosysteem Utrecht Science Park als grootste medische campus van Nederland

Het Utrecht Science Park is de de grootste medische campus in Nederland en herbergt een aantal vooraanstaande onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen, zoals het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Hubrecht Institute. Deze campus fungeert als een broeinest van baanbrekend biomedisch onderzoek en innovatie. Met zijn sterke focus op gezondheidswetenschappen en biomedische wetenschappen, biedt het Utrecht Science Park een vruchtbare omgeving voor interdisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers en professionals uit verschillende vakgebieden. Het park speelt een belangrijke rol in het bevorderen van medisch onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe behandelingen en therapieën voor verschillende medische aandoeningen.

Universitair Medisch Centrum Groningen en Innovatie Ecosysteem Noord Nederland

De Universiteit van Groningen staat bekend om haar uitgebreide medische onderzoeksfaciliteiten en staat aan de spits van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Als een toonaangevende universiteit in de gezondheidswetenschappen, heeft de Universiteit van Groningen verschillende onderzoeksinstituten en samenwerkingsverbanden opgericht om de medische kennis en innovatie te bevorderen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een van de grootste en meest geavanceerde medische centra in het land en fungeert als een belangrijk knooppunt voor medisch onderzoek en gezondheidszorg. Met zijn sterke focus op translationeel onderzoek, streeft de Universiteit van Groningen ernaar om wetenschappelijke ontdekkingen om te zetten in klinische toepassingen om de patiëntenzorg te verbeteren en bij te dragen aan een gezondere samenleving.

Start van het project

Meer doen met minder

In de zoektocht naar oplossingen die de Nederlandse gezondheidszorg gereed maken voor de toekomst ontstaan baanbrekende initiatieven, vaak door samenwerking tussen verschillende sectoren en belanghebbenden. Zo’n initiatief is het voorstel van Neonatale Intensive Care Units (NICU), Pediatric Intensive Care Units (PICU) en Neolook die op aangeven van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn samengebracht. De gezamenlijke inspanning heeft als doel impact op de zorg te hebben met de focus op het verbeteren van patiëntenzorg voor kinderen en pasgeborenen, het verbeteren van resultaten en het bevorderen van medisch onderzoek door krachtenbundeling en datadelen.

Bundelen van Expertise en Onderzoek

De basis van dit initiatief ligt in het besef dat door de expertise en onderzoeksmogelijkheden van NICUs en PICUs samen te brengen, het potentieel voor innovatieve doorbraken in de gezondheidszorg kan worden gemaximaliseerd. Zowel NICUs als PICUs zijn cruciale afdelingen die gespecialiseerde zorg bieden aan pasgeborenen en kinderen met levensbedreigende aandoeningen. Maar het zijn ook kleine afdelingen. Door hun onderzoek activiteiten te combineren, streeft deze samenwerking naar synergieën die leiden tot nieuwe behandelingen, betere diagnostische instrumenten en verbeterde patiëntenzorg.

Gesteund door Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars, speelt een rol bij het initieren van dit initiatief. Met de focus op het stimuleren van innovatie en het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg, biedt ZN ondersteuning om het succes van deze gezamenlijke inspanning te waarborgen op landelijk niveau. Door de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, zorgverzekeraars en veldpartijen te faciliteren, fungeert ZN als een katalysator voor impactvolle veranderingen in de gezondheidszorgsector.

Innovatieagenda van Neolook

De nationale innovatieagenda van Neolook was al opgesteld van 2020 tot 2022 in samenwerking met de NICU en PICU afdelingen. Deze agenda fungeert als praktische leidraad voor om het initiatief op gang te helpen en naar een nationale infrastructuur en governance te brengen. Met de focus op het benutten van geavanceerde technologieën voor de sleutelpersonen rond het kind (ouders, zorgverleners en onderzoekers), streeft Neolook ernaar innovatieve oplossingen voor  de uitdagingen van NICU en PICU professionals. Door een cultuur van open innovatie en samenwerking te bevorderen, biedt Neolook het kader voor zorgprofessionals om de medische wetenschap concreet naar de praktijk te brengen, nieuwe werkwijzen van elkaar over te nemen en een gezamenlijke data infrastructuur op te zetten die dat bevordert.

Verbetering van Patiëntresultaten

De belangrijkste doelstelling van dit initiatief is het verbeteren van de patiëntresultaten door door waardegedreven zorg (Value Based Medicine). Door onderzoeksresultaten van NICU en PICU te bundelen, krijgen zorgprofessionals diepgaand inzicht in de meest effectieve werkwijzen, behandelingen en interventies voor kritisch zieke pasgeborenen en kinderen. Deze gedeelde kennis leidt tot gestandaardiseerde protocollen en richtlijnen die worden toegepast in verschillende afdelingen, waardoor de consistentie in de zorg wordt gewaarborgd en de patiëntresultaten worden verbeterd.

Bevordering van Medisch Onderzoek

Daarnaast streeft deze samenwerking naar vooruitgang in medisch onderzoek. Door middelen, data en expertise te bundelen, werken onderzoekers van NICUs en PICUs samen aan baanbrekende studies die de toekomst van de kindergeneeskunde vormgeven. Deze gezamenlijke onderzoeksbenadering kan ook meer financiering en steun aantrekken van zowel publieke als private sectoren, wat de voortgang van het initiatief verder stimuleert.

Tot slot

Het initiatief is een stap in de richting van de gezondheidszorg van morgen waar meer gedaan moet worden met minder. Door de krachten van verschillende belanghebbenden te bundelen en innovatie in medisch onderzoek te stimuleren, heeft deze gezamenlijke inspanning het potentieel om een impact te hebben op de patiëntenzorg en de medische praktijk. Met uiteindelijk betere resultaten voor pasgeborenen en kinderen die dringend kritieke zorg nodig hebben, ook in de nabije toekomst waarin we met elkaar meer zullen moeten doen met minder.

Utilizing Technology for Improved Healthcare | Neolook

Place to be

Making an impact in neonatal care through programming work while continuing to study – Computing Science student Jasper Trooster does just that. At Neolook, he applies the knowledge he’s acquired at the University of Groningen (UG) to develop solutions that contribute to optimizing care for the tiniest patients. “I’m already working on real issues in the field.”

From Study Assignment to Part-Time Job 

“During the Software Engineering course, we were assigned a practical task for Neolook,” Jasper explains. “We worked for six months on video technology that allows parents to stay connected with their child from a distance.” When the assignment concluded, Jasper was invited by the company for an interview, leading to further collaboration. Now, he works one day a week for Neolook. “The work is a great practical outlet—a place where I can unleash my perfectionism and collaborate with people who share the same passion for this field as I do.”

Contribution to Neonatal Care 

“We identify concrete problems that require solutions and tackle them,” says Sandor Schrijner, Manager of Business Development at Neolook. One of those issues is the observation and analysis of babies who had a complex birth, a time-consuming and highly precise healthcare task. “Our Early Moves motion analysis not only contributes to the baby’s health through early detection, risk assessment, and intervention for developmental disorders, but it also alleviates pressure on healthcare workers and enhances parental involvement.” 

A Strong Ecosystem

Sandor adds, “With Neolook, our goal is to make our technology available for as many children as possible. Groningen remains the expertise center for Early Moves motion analysis. The system is already being applied in other places in the Netherlands – and hopefully internationally soon. These images are also sent to UMCG (University Medical Center Groningen), where expert doctors analyze them.”

According to Sandor, it’s logical that this happens on Campus Groningen. Professor Bos, the founder and initiator of the Early Moves project, is a professor of pediatrics and neonatologist at the UMCG. “One of the objectives was to strengthen the ecosystem – to connect with all the existing knowledge here: at the UMCG, the Open Diagnostics Ecosystem (ODE), at Pezy Group, the AI Hub North, and of course, at educational institutions and among students.” This approach ensures rapid knowledge development. Jasper also notices this: “The project I worked on during my bachelor’s is now being extended to the master’s program. The responsible professor asked me to pass on my expertise in this area to the master’s students, so they can build on our results.”

Neolook’s Early Moves project was recently voted the best Dutch IT project in healthcare by both a jury and the public. It won the Computable Awards, also known as the Dutch IT Oscars.

Cast Your Computable 2023 Vote: Support EarlyMoves!

Computable Awards 2023

Welcome to the voting stage of the Computable Awards 2023, also known as the ‘Oscars’ of Dutch IT! Among the prestigious nominees this year is EarlyMoves, recognized for their ground-breaking initiative in the field of healthcare and artificial intelligence (AI). Your vote has the power to support this vital project, pushing forward technological progress and helping us win this well-respected award.

EarlyMoves: Pioneer in AI Healthcare

EarlyMoves is at the forefront of a revolution in healthcare technology, harnessing the power of AI to make significant advancements. The project, “Detecting Abnormalities in Premature Babies (UMC Groningen, NeoLifeS and Neolook Solutions,” stands as a testament to their exceptional work. This innovative project employs AI to track and monitor the development of premature babies, enabling early detection of potential abnormalities.

Why Your Vote Matters

The Computable Awards 2023 celebrates the most outstanding digital innovations. By casting your vote, you contribute to the recognition of these crucial projects, encouraging further advancements in healthcare technology. Remember, your vote for EarlyMoves is a vote for progress and for the betterment of healthcare!

Cast Your Vote Today

Casting your vote is straightforward. Simply head over to the voting page and show your support for EarlyMoves. You can vote up until October 5th, and the winners will be announced at the end of the month.

To understand more about the exceptional work EarlyMoves is doing, you can read the jury report.

Don’t forget to spread the word among your networks and share our voting page on your social media platforms. Together, we can support innovation and pave the way for future advancements in technology and healthcare.

Cast your vote for EarlyMoves today and join us in revolutionizing healthcare with AI!

Facebook
Twitter
LinkedIn

A Brighter Future for High-Risk Babies: Tracking Telltale Movements from Hospital to Home

Every parent wants the best for their child, especially during the first, most vulnerable months of their life. Hence today, we are proud to introduce a groundbreaking project. It promises to fundamentally change the way we care for our youngest patients. How? High-Risk babies’ movement patterns can predict motor and cognitive outcome. The EarlyMoves in One project, a collaboration between Neolook Solutions and UMC Groningen, marks a significant step forward in neonatal care. Because we can now follow telltale movements from hospital to home.

Capture and analyze from hospital to home

The EarlyMoves in One project focusses on the integration of our smart video sensor device Neolook One and our software EarlyMoves. With EarlyMoves in One, we now easily capture and analyze the movements of neonates both in hospitals and at home. This provides us with an integrated overview of a child’s movement development: From newly born prematures in the incubator to the age of three months at home. 

Early detection for early intervention

This is a significant advancement for neonatal care. Early interventions have life-changing benefits.  And with EarlyMoves in One, we have the opportunity to intervene early and achieve better care outcomes.

In this project we enable the medical grade automation of baby movement analysis. Our software taps into the Neolook One smart device. The device supports high quality data and has built in smart standardisation technology for better quality medical grade recordings. Our software can tap in on existing camera systems on incubators, for example in a remote hospitals. Later on at home, the hospital fetches videotakes remotely using the parent’s cellphone.  Here a practitioner coaches the parent and guides the correct positioning of the child. 

Scalable with automated analysis

Now that recordings are inhouse, remote or at the parents house, a single hospital can serve an entire region or population. This raises the problem how to deal with a multitude of recordings. We solve this with a dedicated Movement Assessment environment with built in bias controls. Moreover, EarlyMoves has an automated analysis engine for algorithms and automated detection tools. So the hospital can deal with high amounts of clinical recordings. Off course, always with a human in the loop.

We look forward to the positive impact on healthcare. With the improved assessment, potential savings on healthcare costs through early intervention, and the ability to enhance the diagnostic experience for patients and health workers, this is an exciting time for neonatal care.

Read more:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Background: EarlyMoves in One Project

 

Neolook Solutions announces today the start of the “EarlyMoves in One” project, an innovative development financed by ODE, set to further transform neonatal care provision.

 

Intro: EarlyMoves in One Project, a Step Forward in Neonatal Care

Today marks an exciting milestone for Neolook as we kick off the EarlyMoves in One project, a groundbreaking initiative funded by the Open Diagnostics Ecosystem (ODE). Building on the success of our previous project, “Neolook One”, this project aims to revolutionize the provision of neonatal care.

This project follows on from a previously approved project “Neolook One”, the development of a smart video sensoring device, also supported by ODE. The goal is to integrate this device with Neolook EarlyMoves software to effortlessly capture neonate movements and make them available for automated movement analysis.

Integrating technology

Our new venture focuses on seamlessly combining the Neolook One device, a smart video sensoring apparatus, with our EarlyMoves software. This integration facilitates the automatic capture and analysis of neonate movements, thus transforming the care provision for high-risk babies. The project epitomizes our commitment to continuously innovate in the realm of **neonatal care**.

Partnerships for Progress

The EarlyMoves in One project signifies a deepened relationship with the North Netherlands region, particularly UMC Groningen, a leader in General Movement Assessment in newborn children. We are proud to join forces with partners such as Gemeente Groningen, Pezy, Kinwell, Technical University of Eindhoven (TUE), and University of Goettingen to propel this project forward.

In-line with the ODE’s Mission

Our project aligns perfectly with ODE’s mission to develop innovative diagnostic solutions that positively impact healthcare in North Netherlands. By gaining better insights into the movement development of babies, we can facilitate early interventions and promote improved health outcomes.

The Future of Neonatal Care

Starting from July 24, 2023, and slated to conclude by October 31, 2023, the EarlyMoves in One project introduces a significant innovation to neonatal care: the integration of the Neolook EarlyMoves software and the Neolook One device. This combination allows for the automation of baby’s **movement analysis** right from the incubator, a significant leap forward from the current practice.

We aim to create an integrated system that offers a continual overview of a child’s movement development trajectory from premature birth in the hospital to the age of three months at home. Automated analysis supported by the ability to run and validate algorithms in parallel broadens the affordable access of our service to high-risk babies in hospitals across The Netherlands.

A Game-Changer for Healthcare

The business case for the EarlyMoves in One project stems from its potential to enhance risk assessment for conditions like cerebral palsy (CP), save healthcare costs through early intervention, and limit travel costs while improving care accessibility. Our goal is to enhance the diagnostic experience for patients and healthcare workers alike.

We are grateful to collaborate with a diverse group of partners who share our vision of transforming neonatal care:

 

 • UMC Groningen (UMCG): A renowned medical center and a key expertise hub for General Movement Assessment in newborn children. Learn more about their work here.
 • Technical University of Eindhoven (TUE): One of the world’s leading universities in engineering science & technology. Visit their website here.
 • University of Goettingen: A renowned institution providing scientific support and research backing for our project. Learn more about their involvement here.
 • Open Diagnostics Ecosystem (ODE): Focused on developing innovative diagnostic solutions, ODE plays an integral role in funding our project. Find more about their initiatives here.
 • Gemeente Groningen: A supportive local municipality deeply engaged with healthcare innovations in Groningen. Visit their official site here.
 • Pezy: A dynamic group involved in product and industrial design, helping us in technological development. Learn about their expertise here.
 • Kinwell: A technology company specialized in telecom systems and ICT. Discover their contributions here.

 

Horizon2020 BornToGetThere & The General Movements Trust

Our work takes place in the context of the Horizon2020 BornToGetThere project and the work of the General Movements Trust which represent significant strides in neonatal care. 

BornToGetThere, funded by the European Union’s Horizon2020 research and innovation program, is dedicated to improving the early identification and intervention of developmental disorders in newborns, with a focus on cerebral palsy. It uses technology to analyze and understand newborn movements, significantly aiding the prediction of future cognitive and motor outcomes.

On the other hand, the General Movements Trust, a worldwide non-profit organization, works towards the recognition and adoption of General Movements Assessment (GMA) in neonatal care. GMA, a predictive and non-invasive tool, assesses the quality of spontaneous movements in newborns, allowing early detection of neurological abnormalities such as cerebral palsy. Through their training programs and initiatives, the General Movements Trust promotes the use of GMA as a standard screening tool in neonatal care across the globe. Together, both BornToGetThere and GMA Global Trust are pioneering efforts that are set to transform neonatal healthcare practices for the better.

 

Early Moves trajectory 2022-2025

UMC Groningen made the first step in the summer of 2022. This was the signal for ecosystem partners to strengthen the initiative. 

 • University Medical Center Groningen
 • NeoLifes
 • AI Hub North Netherlands
 • Groningen Municipality 
 • SNN MIT Regional
We thank the Dutch Federation of Medical Specialists (FMS) to have selected Early Moves as feature for their quarterly Magazin De Medisch Specialist (30.000 copies).

And we thank the Dutch Payer Association (ZN) for their support. 

 

World Premature Day 2022: Early Moves initiative

At this day, we are raising awareness of premature birth and the impact it can have on families.

Early Moves: Dutch implementation initiative for General Movement Assessment (GMA).

We are happy to announce the Early Moves initiative. Together with UMCG and NeoLifeS, Neolook develops a solution for remote General Movement Assessment or GMA. It consists of three parts:

 1. Remotely view a baby at home from the hospital in stead of planned hospital visits
 2. Safely stream and store recording data directly to the hospital to enable assessment by a team of clinicians, so clinicians can plan and schedule more effectively
 3. Enable the use of existing and new algorithms and AI to detect specific movement patterns, so the diagnosis is less time consuming

Annually, 80 to 120 premature babies are admitted to University Medical Center Groningen (UMCG). Neonatologist and professor of Pediatrics Arend Bos, together with his colleagues started NeoLifeS in 2016 – a cohort with the purpose to identify problems and risk factors and to improve the care for prematures. NeoLifeS uses video analysis, to timely discover anomalies in premature babies, as they are more at risk of various issues with growth, movement and development – including spasticity.

Further reading

https://umcgresearch.org/w/artificial-intelligence-and-video-as-a-resource-to-timely-discover-anomalies-in-premature-babies

Interested?

If you are a hospital, pediatrician or physiotherapist active in General Movement Assessment in newborns, please reach out to the team at Neolook.